a) Dobírkou - cenu zboží a doběrečné uhradíte při dodání.
b) Převodem na účet - celkovou sumu za zboží a poštovné zašlete na bankovní účet:
číslo účtu: 2701500699/2010, FIO banka, a.s.
variabilní symbol: Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo vaší objednávky.
konstatní symbol: 0008

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.